Ortofotomapa

Ortofotomapa


Jako produkt posiadający właściwości mapy i zdjęcia lotniczego może być wykorzystywany w wielu dziedzinach jako cenne źródło informacji. Szerokie zastosowanie ortofotomapy stawia ten produkt jako jeden z najczęściej pozyskiwanych na potrzeby min:

  • Planowania przestrzennego
  • Modernizacji ewidencji gruntów
  • Budowy baz danych systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS)
  • Platformy bazowej dla struktury danych SIP
  • Analizy zmian na skutek wystąpienia klęsk żywiołowych ( trzęsienia ziemi, powodzi)
  • Inwentaryzacji zmian zachodzących w środowisku naturalnym;
  • Wykrywanie „samowoli budowlanych”
  • Lokalizatorów internetowych

Nasza firma dostarcza kompleksowy produkt począwszy od wykonania zdjęć lotniczych, Numerycznego Modelu Terenu i docelowo ortofotomapy. Wykorzystując najnowsze technologie jesteśmy w stanie opracować ortofotomapę dowolnego regionu Świata uzyskując produkt o najwyższej dostępnej dokładności.

Przykład wykorzystania wysokorozdzielczej ortofotomapy – lotnisko „Chopin” w Warszawie

Ortofotomapa na potrzeby inwentaryzacji zniszczeń spowodowanych trzęsieniem ziemi jakie nawiedziło Włochy prowincję Abruzja w kwietniu 2009.