Obrazy intensywności – LiDAR Intensity Images

Obrazy intensywności – LiDAR Intensity Images


Wykorzystując zarejestrowaną podczas pomiaru metodą skaningu laserowego energię odbicia wiązki laserowej można utworzyć obrazy rastrowe tzw. obrazy intensywności (intensity images). Obrazy te oprócz dużej przydatności na etapie produkcji przedstawiają również bardzo użyteczną informację o terenie objętym pomiarem i stają się standardowym produktem opracowywanym z danych LiDAR.