Kontakt

Dane kontaktowe

Tukaj Mapping Central Europe

 • Siedziba firmy:
  ul. Odrzańska 7
  30-408 Kraków
 • Tel: +48 801 8TUKAJ
  Tel: +48 12 269 2747
 • e-mail: office@tmce.eu

 • NIP: 944-17-87-353
  REGON: 351495679
  KRS: 0000045612
  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<br>

 • dr inż. Ryszard M. Tukaj
  Prezes Zarządu
  rtukaj@tmce.pl
 • Mariusz J. Słyk
  Dyrektor Operacyjny
  mariusz.slyk@tmce.pl
 • Paweł Tyralik
  Dyrektor ds. Produkcji
  ptyralik@tmce.pl
 • Jarek Rudka
  Dyrektor IT
  jrudka@tmce.pl
 • Ewa J. Baś
  Główna Księgowa
  ebas@tmce.pl