Numeryczne Modele DTM oraz DSM

Numeryczne Modele DTM oraz DSM


Numeryczne Modele Terenu są niezbędnym źródłem danych wykorzystywanym w procesach planistycznych i decyzyjnych związanych z szeroko pojętym zarządzaniem terenem, infrastrukturą drogową, budową i utrzymaniem systemów przeciwpowodziowych, ochroną środowiska etc.

Numeryczne Modele Pokrycia Terenu oprócz terenu przedstawiające również takie elementy jak budynki i szata roślinna znajdują zastosowanie w urbanistyce, telekomunikacji, czy np. w tworzeniu map akustycznych.

W zależności od wymagań projektowych w produkcji NMT i NMPT wykorzystujemy metody fotogrametryczne, lotniczy skaning laserowy lub kombinację tych dwóch technologii. Posiadamy również doświadczenie w wykorzystaniu unikalnego rozwiązania technologicznego zwanego „lidargrammetry” umożliwiającego stereoskopowe opracowanie danych LiDAR na stacjach fotogramterycznych.