Informatyzacja Zasobów Administracji Publicznej

Informatyzacja Zasobów Administracji Publicznej


Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu administracji publicznej różnych szczebli oferujemy produkty i usługi podnoszące efektywność zarządzania procesami administracyjnymi. Jako jedni z nielicznych jesteśmy w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązania zarówno w zakresie oprogramowania, niezbędnego sprzętu informatycznego, jak i przetworzenia istniejących danych oraz implementacji ich w docelowym środowisku. W ramach realizowanego projektu oferujemy szkolenia administratorów i użytkowników systemów, oraz pełne wsparcie gwarancyjne i pogwarancyjne.

Nasze produkty i usługi pozwalają między innymi na:

  • Duże usprawnienie codziennej pracy pracowników administracji – co przekłada się na znaczną poprawę jakości i szybkości obsługi petenta
  • Zwiększenie możliwości dostępu petentów do urzędu – uproszczone procedury składania wniosków przez Internet pozwalają na zredukowanie czasu na obsługę petentów o ponad 50%
  • Możliwość samodzielnego pobrania przez petenta informacji drogą elektroniczną w zakresie dozwolonym przepisami – tym samym redukuje się do zera czas potrzebny na obsługę tego typu klientów
  • Wspomaganie procesów decyzyjnych – poprzez przekształcenie dotychczasowych rejestrów i ewidencji z analogowych do elektronicznych oraz przygotowanie wzorów zapytań, raportów i analiz danych zawartych w elektronicznych bazach danych
  • Skrócenie czasu dostępu do najaktualniejszych informacji zawartych w rejestrach – elektroniczny sposób gromadzenia danych oraz odpowiednia struktura bazy umożliwia prostą aktualizację danych, a dostęp on-line zapewnia szybkość i gwarantuje aktualność udostępnianej informacji
  • Łatwe zarządzanie uprawnieniami przydzielanymi poszczególnym użytkownikom systemu do pobierania, wprowadzania lub modyfikowania informacji, zarówno pracownikom urzędu (poprzez serwis Intranet) jak i petentom (poprzez serwis Internet)

W naszych rozwiązaniach opieramy się na sprawdzonych i pewnych platformach, m.in. Geomedia, Oracle, ESRI, oraz w uzasadnionych przypadkach wykorzystujemy systemy open-source.