Inwentaryzacja sieci energetycznych

Inwentaryzacja sieci energetycznych


Bezawaryjna praca urządzeń infrastruktury energetycznej wymaga ich monitoringu i okresowych inwentaryzacji. Dane pozyskane metodą skaningu laserowego z odpowiednią gęstością próbkowania zapewniają uzyskanie dokładnej informacji o geometrii słupów, linni przesyłowych i innych elementów infrastruktury jak również obiektów znajdujących się w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Wykorzystane wspólnie z danymi pozyskanymi metodami fotogramterycznymi i termowizyjnymi mogą stanowić podstawę procesów decyzyjnych w diagnostyce sieci.