Ortofotomapa


Jako produkt posiadający właściwości  mapy i zdjęcia lotniczego może być wykorzystywany w wielu dziedzinach jako cenne źródło informacji. Szerokie zastosowanie ortofotomapy  stawia ten produkt jako jeden z najczęściej pozyskiwanych na potrzeby min:

 

  • Planowania przestrzennego  
  • Modernizacji ewidencji gruntów
  • Budowy baz danych systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS)
  • Platformy bazowej dla struktury danych SIP
  • Analizy zmian na skutek wystąpienia klęsk żywiołowych ( trzęsienia ziemi, powodzi)
  • Inwentaryzacji zmian  zachodzących w środowisku naturalnym;
  • Wykrywanie „samowoli budowlanych”
  • Lokalizatorów internetowych

 

Nasza firma dostarcza kompleksowy produkt  począwszy od wykonania zdjęć lotniczych, Numerycznego Modelu Terenu i docelowo  ortofotomapy. Wykorzystując najnowsze technologie jesteśmy w stanie  opracować ortofotomapę  dowolnego regionu Świata uzyskując produkt o najwyższej dostępnej dokładności.