Projekty

Opracowanie danych

Pozyskanie danych ZSIP wykonaliśmy metodami fotogrametrycznymi w oparciu o nalot fotogrametryczny, do tego celu wykorzystaliśmy skanowane zdjęcia z kamery analogowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Opracowania Lidar

W latach 2008-2010 opracowaliśmy dane na potrzeby studiów ochrony środowiska prowincji Friuli. Na obszarze 3620km2 wykonaliśmy skaning laserowy, charakteryzujący się

CZYTAJ WIĘCEJ

NMT

Celem projektu było opracowanie danych Numerycznego Modelu Terenu zlewni rzeki tak aby modelować zagrożenie powodziowe. Projekt wykonaliśmy w oparciu o

CZYTAJ WIĘCEJ

Jeśli potrzebujesz rozwiązań geodezyjnych, napisz do nas.