Z życia firmy


11 kwietnia odbyła się konferencja zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej podsumowująca budowę lokalnego Systemu Informacji o Terenie.

 

17.04.2012

SIT Powiatu Bielskiego jest rozwiązaniem typu back-office. Jego fundamentem są dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a elementami składowymi – zintegrowane na poziomie powiatu rejestry i ewidencje. System bazuje na technologii WWW oraz rozwiązaniach typu open source.

W ramach projektu wdrożono między innymi nowoczesny system zarządzania PODGiK-iem, geoportal wewnętrzny zapewniający dostęp do zintegrowanych danych z rejestrów i ewidencji (w tym ewidencji gruntów i budynków, rejestrów zabytków, ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) geoportal publiczny, moduł obsługujący jednostki wykonawstwa geodezyjnego przez internet zapewniający uwierzytelnioną dwustronną komunikację. Wdrażany system został zintegrowany z funkcjonującym w starostwie systemem finansowo-księgowym. Umożliwia on również wymianę informacji z elektronicznym obiegiem dokumentów.

Projekt w 85% dofinansowany był ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-13, Priorytet II Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych. W realizację projektu zaangażowane były firmy: INFOGIS z Katowic, „GEOBIS” z Piekar Śląskich, Geopolis z Włocławka oraz Tukaj Mapping Central Europe z Krakowa.

Starostwo podkreśla, że pomimo krótkiego terminu realizacji prace zakończyły się sukcesem i w zakładanym terminie. Wdrożona platforma systemu otwiera drogę do współpracy z gminami powiatu bielskiego, a otwarta architektura umożliwia jego przyszłą rozbudowę o kolejne moduły.

Starosta bielski Andrzej Płonka  otwierając konferencję pokreślił, iż podstawą osiągniętego sukcesu była współpraca na każdym etapie realizacji projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, wspólne rozwiązywanie problemów, jak również ogromne zaangażowanie w realizację projektu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm uczestniczących w projekcie na wszystkich jego etapach, przedstawiciele gmin powiatu bielskiego, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, zaproszeni goście z sąsiednich miast i powiatów oraz przedstawiciele śląskiego WINGiK-a oraz WODGiK-u w Katowicach.

Publiczny geoportal udostępniono pod adresem www.geoportal.powiat.bielsko.pl.

Źródło: SP w Bielsku-Białej


System Zarządzania Majątkiem Sieciowym na finiszu ! 01.12.2016

Rozpoczęty 15 czerwca 2012 projekt wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym ZMS realizowany dla Spółki Tauron Dystrybucja S.A. dobiega końca. 

czytaj więcej
Bielski SIT zakończony. 17.04.2012

11 kwietnia odbyła się konferencja zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej podsumowująca budowę lokalnego Systemu Informacji o Terenie.

 

czytaj więcej

Kontakt


polska
Tukaj Mapping Central Europe
ul. Odrzańska 7Tel: +48 12 269 27 47
Kraków 30-408Fax: + 48 12 269 27 67
Polskae-mail: biuro[ at ]tmce.pl