Paszportyzacja infrastruktury linii TV kablowych - Szwajcaria


Celem projektu było pozyskanie danych dla 6 miast w Szwajcarii na potrzeby aktualizacji baz danych operatora TV kablowych Cablecom GmbH.

 

Wykonaliśmy paszportyzację sieci, urządzeń technicznych (studzienek, skrzynek, itp.) oraz przyłączy.

 

Skan istniejacych planow na podkladzie map katastralnych. Dane zwektoryzowane na podkladzie istniejacych danych.