Opracowanie danych na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Majątku firmy Energetycznej - Portugalia


Pozyskanie danych ZSIP wykonaliśmy metodami fotogrametrycznymi w oparciu o nalot fotogrametryczny, do tego celu wykorzystaliśmy skanowane zdjęcia z kamery analogowej. Prace obejmowały obszar o pow. 577000ha, z którego  pozyskano dane NMT i  zostały utworzone mapy warstwicowe. Dzięki temu pozyskano dane wektorowe dla nakładek tematycznych, m.in. budynki i budowle, drogi i koleje, hydrologia oraz użytkowanie terenu.

 

Utworzyliśmy bazy danych systemu SmallWorld - zaprojektowanego z myślą o potrzebach przedsiębiorstw: telekomunikacyjnych, komunalnych i użyteczności publicznej.

 

 

Dokładność opracowania wynosiła:

Skala Dokładność NMT Cięcie warstwicowe
1:1000 0,2 m 1 m
1:2000 0,4 m 2 m
1:5000 1 m 5 m
Wizualizacja Numerycznego Modelu Terenu Wizualizacja danych wektorowych Wizualizacja sieci hydrologicznej Wizualizacja sieci drogowej oraz budowli