Opracowania Lidar na potrzeby studiów ochrony środowiska - Friuli (Włochy)


W latach 2008-2010 opracowaliśmy dane na potrzeby studiów ochrony środowiska prowincji Friuli. Na obszarze 3620km2 wykonaliśmy skaning laserowy, charakteryzujący się dokładnością RMSE(z)<0.15m oraz gęstością punktów 5 pkt/m2. Produktami finalnymi, przekazanymi klientowi były: przefiltrowana chmura punktów, NMT oraz ortofotomapy o rozdzielczości 0.2m.

Fragment NMT w formie TIN.