NMT dla modelowania zagrożeń powodziowych - ST. Gallen (Szwajcaria)


Celem projektu było opracowanie danych Numerycznego Modelu Terenu zlewni rzeki tak aby modelować zagrożenie powodziowe.

 

Projekt wykonaliśmy w oparciu o nalot fotogrametryczny i zdjęcia z cyfrowej kamery ramkowej UltraCam Vexcel oraz dane LIDAR. Powierzchnia opracowania wynosiła 33147ha, natomiast skala 1:2000. Pozyskaliśmy dane Numerycznego Modelu Terenu z dokładnością 0.1m, 0.15m oraz 0.3m w zależności od położenia oraz znaczenia elementów. Wskazaliśmy linie nieciągłości terenu, elementy hydrologii oraz elementy stanowiące przeszkody dla wody powodziowej. Zespolenie danych pozwoliło wykonać analizy pod kątem zagrożenia powodziowego. Dane posłużyły również do zasilenia systemu SmallWorld.

Fragment zdjęcia z cyfrowej kamery ramkowej UltraCam Vexcel Wizualizacja danych wektorowych Shapefile