Liguria, Veneto, Calabria, Marche (Włochy)


W latach 2008-2010 opracowaliśmy dane na potrzeby studiów ochrony środowiska prowincji Friuli. Na obszarze 3620km2 wykonaliśmy skaning laserowy charakteryzujący się dokładnością RMSE(z)<0.15m oraz gęstością punktów 5 pkt/m2. Produktami finalnymi przekazanymi klientowi były przefiltrowana chmura punktów, NMT oraz ortofotomapy o rozdzielczości 0.2m.

Celem projektu było opracowanie danych na potrzeby studiów przeciwpowodziowych dla włoskich prowincji. Powierzchnia opracowania wynosiła 4660 km2.

 

Wykorzystaliśmy dane z lotniczego skaningu laserowego, które charakteryzowały się dokładnością RMSE(z)<0.15m oraz gęstością 2.5pkt/m2.

 

Produktami finalnymi były:

  • przefiltrowana chmura punktów
  • NMPT dane „ostatniego odbicia” GRID 1m
  • NMPT - odnoszący się do powierzchni terenu wraz z elementami wystającymi ponad nią - dane „pierwszego odbicia” GRID 1m
  • NMT GRID 1m
  • obrazy intensywności (Lidar intensity images) o wielkości piksela 1m. Moc powracającego sygnału może być wykorzystana do rozpoznawania treści analizowanych scen.
NMPT - dane „ostatniego odbicia” GRID 1m NMPT - dane „pierwszego odbicia” GRID 1m Obraz intensywności (Lidar intensity images) - piksel 1m