Budowa baz danych Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego (SioT)


Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej opracowaliśmy wektorową mapę zasadniczą w układzie 2000 dla powiatu bielskiego na podstawie baz wektorowych istniejących w ośrodku dokumentacji. Wykorzystaliśmy także operaty archiwalne oraz skany map analogowych.

 

Projekt obejmował stworzenie danych geoprzestrzennych dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz przekształcenie istniejących danych wektorowych i analogowych dla Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

Pierwsza część projektu obejmowała budowę baz danych KsiT tj. danych mających charakter referencyjny dla SioT. Dla 12 gmin opracowaliśmy wektorową mapę zasadniczą w skali bazowej 1:500, częściowo obiektową dla obszaru powiatu bielskiego. Przy zakładaniu mapy korzystano z dostępnych danych numerycznych z pomiarów bezpośrednich dostępnych danych branżowych w zakresie sieci gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych, operatów archiwalnych oraz skanów pierworysów i matryc zasadniczych map analogowych.

 

Druga część polegała na zbudowaniu baz danych geoprzestrzennych dla potrzeb SIoT. W standardach GIS opracowaliśmy warstwę graficzną na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Zawiera m.in.

  1. tereny zagrożenia powodziowego,
  2. lokalizację służb ratowniczych,
  3. infrastrukturę turystyczną,
  4. bazę adresową: zabytków, hoteli, magazynów i zbiorników p-poż.

 

Efektem naszych prac są też plany zagospodarowania przestrzennego oraz uproszczone plany urządzenia lasów na potrzeby Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Raster Fragment wektorowej mapy zasadniczej Przykładowe warstwy graficzne na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego Przykładowe warstwy graficzne na potrzeby UPUL Fragment Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego