Aktualizacja baz danych ArcGIS dla miasta Springfield (USA)


Wykonaliśmy aktualizację bazy danych Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej. Opracowanie miało obejmować wprowadzenie danych Numerycznego Modelu Terenu oraz aktualizacja danych wektorowych na obszarze 4500 ha.

 

W pierwszej kolejności zebraliśmy dane dla Numeryczny Model Terenu w oparciu o zdjęcia z cyfrowej kamery ramkowej DMC firmy Intergraph. Dane pozyskane w środowisku ImageStation firmy Intergraph charakteryzowały się dokładnością 0,6 ft (0,18m). Wykonaliśmy konwersję danych do formatów TIN i GRID a następnie utworzyliśmy mapę warstwicową z cięciem warstwic co 2 ft (0,6m). Aktualizację danych wektorowych również wykonaliśmy w środowisku ImageStation. Skala opracowania to 1”:100’ (1:2000).

 

Zasilenie bazy danych Geograficznego Systemu Informacji odbyło się poprzez konwersję danych wektorowych i opisowych do formatu ArcGIS. Na podstawie analizy danych źródłowych i zaktualizowanych przeprowadziliśmy identyfikację obiektów zmienionych, usuniętych lub dodanych.

 

 

Wizualizacja źródłowych danych wektorowych Wizualizacja wynikowych danych wektorowych Wizualizacja danych wynikowych - ARCGIS Wizualizacja danych wynikowych - ARCGIS