Abrazzo-L'Aquila (Włochy) - inwentaryzacja zniszczeń spowodowanych trzęsieniem ziemi, kwiecień 2009


Opracowaliśmy dane na potrzeby inwentaryzacji zniszczeń spowodowanych trzęsieniem ziemi jakie nawiedziło prowincję Abruzja w kwietniu 2009. Rejestracja i ocena zniszczeń po katastrofach jest jednym z typowych zastosowań lotniczego skaningu laserowego. Ta bezinwazyjna metody badawcza dostarcza bardzo dokładnych danych o terenie oraz znajdujących się na nim budowlach i pokrywie roślinnej. Technika ta, co więcej może uzupełniać zobrazowania lotnicze np. przy produkcji ortofotomapy.

 

Skanowanie wykonano na obszarze 650 km2. Punkty charakteryzowały się dokładnością RMSE(z)<0.15m oraz gęstością3.5 pkt/m2. Przefiltrowaną chmurę punktów wykorzystaliśmy do budowy Numerycznego Modelu Terenu. Wykonaliśmy również ortofotomapę o rozdzielczości 0.2m.

Fragment Starego Miasta L'Aquila