Modele Miast 3D


W zależności od stopnia szczegółowości modelu wyróżnia się 5 rodzajów (tzw. Level of Detail): LoD0-LoD3 oraz LoD4 uwzględniający również odwzorowanie wnętrza budynku. W produkcji modeli LoD0-LoD3 wykorzystujemy kombinację metod fotogrametrii i skaningu laserowego zarówno lotniczego jak i naziemnego (mobilnego).