O nas


11 kwietnia odbyła się konferencja zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej podsumowująca budowę lokalnego Systemu Informacji o Terenie.

 

17.04.2012

SIT Powiatu Bielskiego jest rozwiązaniem typu back-office. Jego fundamentem są dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a elementami składowymi – zintegrowane na poziomie powiatu rejestry i ewidencje. System bazuje na technologii WWW oraz rozwiązaniach typu open source.

W ramach projektu wdrożono między innymi nowoczesny system zarządzania PODGiK-iem, geoportal wewnętrzny zapewniający dostęp do zintegrowanych danych z rejestrów i ewidencji (w tym ewidencji gruntów i budynków, rejestrów zabytków, ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) geoportal publiczny, moduł obsługujący jednostki wykonawstwa geodezyjnego przez internet zapewniający uwierzytelnioną dwustronną komunikację. Wdrażany system został zintegrowany z funkcjonującym w starostwie systemem finansowo-księgowym. Umożliwia on również wymianę informacji z elektronicznym obiegiem dokumentów.

Projekt w 85% dofinansowany był ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-13, Priorytet II Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych. W realizację projektu zaangażowane były firmy: INFOGIS z Katowic, „GEOBIS” z Piekar Śląskich, Geopolis z Włocławka oraz Tukaj Mapping Central Europe z Krakowa.

Starostwo podkreśla, że pomimo krótkiego terminu realizacji prace zakończyły się sukcesem i w zakładanym terminie. Wdrożona platforma systemu otwiera drogę do współpracy z gminami powiatu bielskiego, a otwarta architektura umożliwia jego przyszłą rozbudowę o kolejne moduły.

Starosta bielski Andrzej Płonka  otwierając konferencję pokreślił, iż podstawą osiągniętego sukcesu była współpraca na każdym etapie realizacji projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, wspólne rozwiązywanie problemów, jak również ogromne zaangażowanie w realizację projektu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm uczestniczących w projekcie na wszystkich jego etapach, przedstawiciele gmin powiatu bielskiego, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, zaproszeni goście z sąsiednich miast i powiatów oraz przedstawiciele śląskiego WINGiK-a oraz WODGiK-u w Katowicach.

Publiczny geoportal udostępniono pod adresem www.geoportal.powiat.bielsko.pl.

Źródło: SP w Bielsku-Białej


Skanowanie Lotnicze LIDAR projekt ISOK - postępy 18.11.2011

Trwają prace na realizacją projektu ISOK dot. wykonania skanowania lotniczego LIDAR na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Do dnia dzisiejszego konsorcjum opracowało dane dla 13 700 kilometrów kwadratowych dla obszaru numer 1.

czytaj więcej
Kontrola Gospodarstw 2011. 14.11.2011

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wybrała najlepsze oferty na osiem kolejnych części przetargu na kontrolę na miejscu (KNM) metodą FOTO.

czytaj więcej

Kontakt


polska
Tukaj Mapping Central Europe
ul. Odrzańska 7Tel: +48 12 269 27 47
Kraków 30-408Fax: + 48 12 269 27 67
Polskae-mail: biuro[ at ]tmce.pl